СОЦИАЛНИ
МРЕЖИ

Ползи от маркетинга в социалните мрежи

  • Целта на маркетинга в социалните мрежи е да повиши разпознаваемостта на бранда и да ангажира потребителите, чрез споделяне на атрактивно съдържание, съобразено с Вашата бранд идентичност и спецификата на съответната социална мрежа.
  • Той изгражда доверие в потребителите и навик да взаимодействат с бранда и да търсят неговите продукти и услуги, което води до повишаване на продажбите.
  • Интерактивността на социалните мрежи позволява комуникацията между бранда и аудиторията му да е двустранна. Това спомага за изграждането на лоялна група от последователи, която е изключително важна и в дългосрочен план би донесла много ползи за бизнеса.

Как да изберете в коя социална мрежа да рекламирате?

Всяка социална мрежа си има своите особености и потребителите търсят различно съдържание във всяка една от тях. От изключителна важност е Вашият бранд да споделя релевантно съдържание, съобразено не само с това какво Вие искате да кажете, но и по какъв начин потребителите искат да го чуят. А най-добрата социална мрежа за Вас е тази, където са вашите клиенти.

Без значение дали сте голяма или малка компания, маркетингът в социалните мрежи е един от най-ефективните и успешни рекламни методи, с които да изградите доверие и разпознаваемост на бранда. Ние сме тук не само да подберем каналите Ви на комуникация, но и да Ви помогнем в предаването на точните послания, които да доведат до постигането на Вашите цели.

От какво има нужда една реклама в социалните мрежи?

Качественият маркетинг в социалните мрежи изисква много повече от просто писане на няколко рекламни поста, голям брой харесвания на тези постовете или множество последователи на страницата. Истината е, че за да постигнете резултати, които да помогнат на бизнес развитието Ви, се изисква и проучване, план и непрекъснато подобряване на комуникацията с Вашите клиенти.

Защо да изберете маркетинг в социалните мрежи от А1?

Нашите опитни специалисти знаят от какво има нужда една успешна реклама в социалните мрежи и как да я направят по най-ефективния начин.

Запознаваме се с бизнеса Ви

Проучваме кои социални мрежи са най-подходящи за Вашия бизнес и анализираме конкуренцията.

Определяне на типа комуникация

На база направеното проучване изграждаме линия на комуникация и идентичност на бранда с оптимизиран бюджет.

Резултати

Всеки месец получавате детайлен отчет, който показва резултатите от дейността ни и предложения за подобряването им.